Prestierania, ktoré sú na sklade

Aktuálne mám všetky prestierania predané, ale rada vám vyrobím nejaké unikátne :)

Pre predstavu si pozrite prehľad mojich minulých výtvorov.