Náramky

Súčasťou mojej tvorby sú aj špeciálne náramky s posolstvom


Nepovažujem sa za šperkárku a ani to nie je mojím cieľom. Avšak v rámci mojej vlastnej psychohygieny vznikol náramok, ktorého posolstvo pomáha ženám (a nielen im) po celom svete...


....no...okej, tak po celom Slovenku :) 

Náramok #spolu

Náramok #smespolu

Náramok #zenyspolu (v príprave)

Na tejto stránke sa ešte pracuje

Chystám 3 verzie náramku. 
Klasický #spolu
Podporujúci #smespolu
A tretí, čisto ženský, ale to ešte musím premyslieť :)