Náramky

Súčasťou mojej tvorby sú aj špeciálne náramky s posolstvom


Nepovažujem sa za šperkárku a ani to nie je mojím cieľom. Avšak v rámci mojej vlastnej psychohygieny vznikol náramok, ktorého posolstvo pomáha ženám (a nielen im) po celom svete...


....no...okej, tak po celom Slovenku :)